Umowa subskrypcyjna

Umowa subskrypcyjna jest podstawowym dokumentem, z którym powinien się zapoznać Klient. Zapewniamy, że warto, ponieważ zawiera ona prawdopodobnie odpowiedzi na 99% Twoich pytań.

Dołożyliśmy starań, by dokumentacja była kompletna i uwzględniała bieżące potrzeby rynku.

Jeśli jednak jakikolwiek zapis jest niejasny lub wymaga doprecyzowania, prosimy o kontakt.