Wersja 6.0.0.2

Dodaliśmy możliwość eksportowania danych za podany okres w menu Raporty->Eksport danych

Dane można zapisać do pliku CSV rozdzielanego średnikiem. Na podstawie takich danych można wykonać własne kalkulacje klasyfikacji za rok lub inne analizy.