Regulamin sklepu, umowa licencyjna

Regulamin sklepu i umowa licencyjna są podstawowymi dokumentami, z którymi użytkownik powinien się zapoznać. Zapewniamy, że warto, ponieważ zawierają one prawdopodobnie odpowiedzi na 99% Twoich pytań.

Dołożyliśmy starań, by dokumentacja była kompletna i uwzględniała bieżące potrzeby rynku.

Jeśli jednak jakikolwiek zapis jest niejasny lub wymaga doprecyzowania, prosimy o kontakt.

Przypadki uzupełnień dokumentów pochodzące z Twojej inicjatywy (nie dotyczy rozwoju programu) nagrodzimy dodatkowym jednorazowym rabatem 5% na zakup licencji!