Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Poniższe najczęściej zadawane pytania – FAQ wyjaśniają wiele zagadnień funkcjonalnych jak i związanych z licencją. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie – zapraszamy do kontaktu, a szybko uzupełnimy listę!

Polecamy również: RODO / Regulamin sklepu / Umowę licencyjną.

Zachęcamy także do obejrzenia filmów, w których prezentujemy nowości, zapowiedzi i materiały z rzeczywistych zawodów. Mamy również kanał na Youtube, gdzie dzięki subskrypcji nie przegapisz żadnego nowego filmu 🙂

Dobrze, ale dlaczego właśnie program Strzelnica.app?

Warto prowadzić klub strzelecki używając programu do obsługi zawodów strzelectwa sportowego. Dlaczego?

 • Strzelnica.app umożliwia strzelcom skupienie się zawodach i osiągnięciu jak najlepszych wyników.
 • Program do obsługi zawodów strzelectwa sportowego Strzelnica.app zaoszczędzi również czas Twoich klientów, ponieważ rejestracja trwa o wiele krócej, niż gdyby każdy zawodnik wpisywał dane ręcznie.
 • Strzelnica.app promuje Twój klub wśród zawodników, którzy uczestniczą w zawodach różnych klubów. Skutek? Więcej zawodników to większe przychody z zawodów!
 • Strzelnica.app to również najlepsza reklama Twojego klubu, ponieważ program wyraźnie wyróżnia Twój klub na tle innych organizacji. Zawodnicy zawsze chętnie chwalą się wśród znajomych, jak sprawnie może działać rejestracja na zawody.

Jak wygląda certyfikat licencji Strzelnica.app?

Certyfikat potwierdza zakup licencji lub / oraz prawa do aktualizacji programu.

Licencjobiorca może używać program Strzelnica.app niezależnie od praw do aktualizacji i bez ograniczeń czasowych.

Prawo do nowych wersji jest ograniczone czasowo i oznacza, że Licencjobiorca ma prawo do instalacji każdej wersji, która ukazała się w terminie określonym certyfikatem.

certyfikat licencji
certyfikat licencji upgrade

Jak zarejestrować zawodnika na zawody w programie do obsługi zawodów Strzelnica.app?

Rejestracja przebiega oczywiście ekspresowo, jeśli zawodnik już u nas wystąpił. Jeśli jest to nowy strzelec – wystarczy uzupełnić podstawowe dane (imię, nazwisko, organizacja, licencja).

rejestracja zawodnika FAQ
dane nowego strzelca

Czy można wydrukować metryczki dla zawodników w Strzelnica.app?

Oczywiście! W programie są zdefiniowane metryczki dla podstawowych konkurencji (z którymi się spotkałem na zawodach). Jeśli otrzymamy sygnał, że niezbędne są inne – chętnie się tym zajmiemy.

metryczka zawodnika FAQ

Jak wygląda komunikat z zawodów w Strzelnica.app?

Komunikat z zawodów bazuje na danych zarejestrowanych przez program. To są informacje do wyłonienia zwycięzcy/ podania wyników zawodów.

Zwykle komunikat zawiera dodatkowe sformułowania, które w każdym klubie wyglądają inaczej. Kluby, w których działa nasz program wolą zmodyfikować poniższy wydruk / skopiować wyniki by utworzyć komunikat wymagany wewnętrznymi procedurami.

Możemy wykonać także dedykowany, spersonalizowany wydruk dla konkretnego klubu.

komunikat z zawodów najczęściej zadawane pytania FAQ
komunikat z zawodów najczęściej zadawane pytania FAQ
komunikat z zawodów
ranking klubów najczęściej zadawane pytania FAQ

Czy mogę sprawdzić, czy zawodnik spełnił warunki, by ubiegać się o przedłużenie licencji?

Rzeczywiście, od wersji 4.2.0.22 wydanej w październiku 2019 po zarejestrowaniu zawodnika na zawody pojawia się informacja o aktualnym stanie startów zawodnika. Więcej – jeżeli zapiszemy rejestrację, a warunki przedłużenia licencji są spełnione, program zapyta, czy wydrukować wniosek o przedłużenie licencji 🙂

Po zatwierdzeniu (OK) otrzymujemy formularz do uzupełnienia danymi, których Strzelnica.app nie przechowuje (np. PESEL), gotowy do podpisania i przekazania prezesowi klubu. Oczywiście, jeśli zawodnik uczestniczył w zawodach w różnych klubach, wniosek o przedłużenie licencji należy uzupełnić.

wniosek o przedłużenie ważności licencji strzelca

Co to znaczy upgrade i czy to jest to samo co przedłużenie prawa do nowych wersji?

Te dwa terminy są czasami stosowane zamiennie. Każdy nabywca licencji Strzelnica.app od momentu zapłaty za licencję ma prawo do bezterminowego użytkowania programu (pod warunkiem przestrzegania Umowy Licencyjnej).

W pierwszym roku od daty zakupu w pakiecie z licencją dajemy klientowi także możliwość (prawo, nie obowiązek) skorzystania ze wszystkich wersji, jakie się ukażą do końca ważności przedłużenia. Przed upływem tego terminu warto przedłużyć to prawo o kolejny rok.

Przykład:

Klub Strzelecki Rambo zakupił 2 licencje programu Strzelnica.app w dniu 12/07/2023.

Prawo do użytkowania programu: bezterminowo

Prawo do nowych wersji: do 31/07/2025 (wersję można zainstalować później, ale może być ona wydana przez nas najpóźniej do 31/07/2025)

Dodatkowe stanowiska można kupić tylko do instalacji z ważnym prawem do nowych wersji (nie utrzymujemy instalacji ze stanowiskami o różnych wersjach).

Dokupienie stanowiska NIE przedłuża ważności prawa do nowych wersji.

Jak obliczana jest opłata za wydłużenie prawa do nowych wersji?

Zgodnie z Umową Licencyjną (paragraf 9,  punkt 7 i 8):

pkt. 7 Standardowa opłata za prawo do nowych wersji Programu wynosi 20% wartości wszystkich Licencji, z zastrzeżeniem punktu 5 i 6 niniejszego akapitu. Opłata standardowo daje prawo do nowych wersji Programu w okresie 12 miesięcy licząc od miesiąca następnego po terminie uregulowania opłaty.

pkt. 8 W przypadku, gdy Licencjobiorca potwierdzi przedłużenie dostępu do nowych wersji Programu po upływie terminu określonego w Certyfikacie, opłata standardowo wynosi:

  • 30% – jeśli prawo do nowych wersji wygasło nie dalej niż 12 miesięcy wcześniej,
  • 40% – jeśli prawo do nowych wersji wygasło ponad 12 miesięcy temu i nie dalej niż 24 miesiące,
  • 50% – jeśli prawo do nowych wersji wygasło ponad 25 miesięcy temu,

a więc:

przedłużenie = aktualna cena licencji x ilość stanowisk x (20% lub 30% lub 40% lub 50 %)

Przykład:

Klub Strzelecki Rambo, jeżeli zechce przedłużyć prawo do instalacji nowych wersji, które ukażą się po 31/07/2025, zobowiązany będzie do opłaty (zgodnie z ceną licencji w dniu 02/02/2024):

przedłużenie = 1,999,95 x 2 x 20% = 799,98 zł brutto

Po tym terminie cena przedłużenia będzie odpowiednio wyższa.

Oczywiście, kwota w dniu przedłużenia prawa do nowych wersji może się zmienić, jeśli w międzyczasie:

 • Klub Strzelecki Rambo zwiększy ilość stanowisk,
 • zmieni się wartość instalacji np. w wyniku zmiany ceny licencji.

 

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi – zapraszamy do kontaktu. Pomożesz nam w ten sposób uzupełnić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 🙂