Wersja 5.0.12- grupy strzelań

Jeśli dwie lub więcej konkurencji mogą odbywać się na tym samym torze zamiennie należy odpowiednio skonfigurować takie konkurencje aby aplikacja mogła obsłużyć współdzielenie.

  • konkurencje muszą mieć takie same ustawienia aby mechanizm zadziałał poprawnie w tym celu wszystkie strzelania w jednej grupie będą aktualizowane przez aplikację aby daty początku i końca oraz ilość strzelców i czas na strzelca były takie same we wszystkich konkurencjach w grupie.
  • Mechanizm rejestracji online został dostosowany do nowej funkcjonalności aplikacji . Dodatkowo godziny wybrane przez strzelca w ramach jednej rejestracji są aktualizowane na bieżąco i system uniemożliwia wybranie w konkurencji godziny jeśli pokrywa się ona z godziną wybraną w innej konkurencji.
Zapraszamy do instalacji nowej wersji.