Wersja 5.0 – chmurowa rejestracja online.

Dodaliśmy :

  • możliwość grupowej zmiany organizacji na liście strzelców.
  • publikację zawodów i możliwość rejestracji online. Po opublikowaniu na karcie zawodów pojawi się link do strony rejestracji. Można go rozesłać do zainteresowanych lub opublikować na stronie klubu pod informacją o zawodach.

ABY MÓC UŻYWAĆ MECHANIZMU REJESTRACJI ONLINE NALEŻY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA ADRES :pawel.jurkun@gmail.com

  • Formularz rejestracyjny umożliwia wybranie dyscypliny , określenie czy używamy amunicji własnej czy organizatora oraz godziny startu. Godziny startów są wyliczane automatycznie na podstawie konfiguracji strzelania : ilość równolegle strzelających i czas na konkurencję.
  • Zawodnicy rejestrując się blokują godziny i nie są one dostępne dla kolejnych zawodników.
  • Po zapisaniu rejestracji zawodnik może skopiować link co pozwoli na jej późniejszą zmianę.
  • Aplikacja umożliwia pobranie rejestracji z chmury.
  • Zawodnicy identyfikowani są po numerze licencji lub adresie email.
  • Rejestracje można pobierać wielokrotnie. Jeśli zawodnik zmieni swoją rejestrację zostanie ona również nadpisana w aplikacji.
  • W aplikacji pokazywana jest godzina jaką wybrał zawodnik, konkurencje oraz wyliczana jest cena na podstawie aktualnego cennika.